Idrottsutövande

Mål:

 • Att eleverna får överblick över vad som anses vara ”typiskt nordiskt idrottande” i folks medvetande och i ett historiskt perspektiv.
 • Att eleverna  sammankopplar sitt eget idrottande och -intresse med idrottandet i Norden.

 • Vad gör du på idrottslektionerna i skolan?
 • Deltar din skola i någon slags idrottstävling, på motions- eller tävlingsnivå?
 • Hur har det gått? (Om skolan varit med)
 • Hvaða íþróttir stundar þú (fjölskylda þín)?
 • Vad innebär ordet ”folkidrott”? Vilka håller på med det?
 • Vad heter de olika idrottsgrenarna på de nordiska språken?
 • Känner du till namnen på några idrottsmän som håller på med några av dessa grenar?
 • Känner du till några islänningar som utövar sin idrott i andra nordiska länder?
 • Finns det några nordbor som är aktiva i isländskt idrottliv?
 • Vilka nordiska idrottsstjärnor har blivit världsberömda eller hamnat på prispallen i OS eller VM? Nyligen? För länge sedan?

Uppgift:

 • Eleverna formulerar olika frågor och skickar till sina jämnåriga i vänklasser – inom landet eller utanför.
 • Elever samlar information via dagstidningar, veckotidningar och genom muntliga källor.
 • Eleverna gör en översikt över de populäraste idrottsgrenarna i vart land och tar reda på vilka de största namnen är inom var idrottsgren.
 • Man kan också göra statistik över de populäraste idrottsgrenarna i varje land och internationella resultat och jämföra länderna.