Idrettsutøvelse

Mål:

 • At elevene får en oversikt over forskjellige idretter som forbindes med de nordiske land i folks tanker og i historisk sammenheng.
 • At elevene forbinder egen idrettsutøvelse og –interesse med idrettsutøvelse i de andre nordiske land.

 

 • Hva gjør du i gymtimen på skolen?
 • Deltar skolen din i Skólahreysti?
 • Hvordan har det gått?
 • Hva slags idrett trener du (din familie)?
 • Hvilke idrettsgrener tilhører ikke eliten? Hvem trener den slag idrett?
 • Hva heter de forskjellige idrettene på andre nordiske språk?
 • Kjenner du navnene på noen av de idrettsutøvere som trener disse grenene?
 • Vet du om det er noen fra ditt hjemland som trener sin idrettsgren i andre nordiske land?
 • Er det noen fra andre nordiske land som trener sin idrett i ditt hjemland?
 • Kjenner du til noen nordiske idrettsstjerner som har fått medaljer i OL eller VM og blitt verdensberømte? For ikke så lenge siden? For mange år tilbake?

 

Oppgave:

 • Elevene lager en rekke spørsmå og sender dem til sin vennskapsklasse enten innenlands eller i et av de nordiske land.
 • Elevene leter etter informasjon fra f.eks. aviser, magasin, muntlige kilder, internett.
 • Elevene lager en oversikt over de viktigste idrettsgrener i de forskjellige nordiske land og finner ut hvem som er de største navnene i hver enkelt idrettsgren.
 • Det er også mulig å la elevene lage en statistikk over de mest populære idrettsgrene i de nordiske land og i verden og sammenligne resultatet.