Massmedia

Mål:

  • Att eleverna jämför hur material presenteras i olika medier.
  • Att eleverna jämför massmedias utbud i de olika länderna.

  • Hur många olika medier känner eleverna till?
  • Vilka medier är vanligast i isländska hem?

  • Eleverna bläddrar igenom dagstidningar/nättidningar och gör en lista över artiklar från de nordiska länderna och sorterar materialet på ett enkelt sätt.
  • Eleverna klipper ut rubriker och samlar information om folk.
  • Eleverna jämför hur samma nyhet presenteras i samma media i olika länder.
  • Eleverna jämför det isländska TV-programmet som det visas i tidningar å ena sidan och motsvarande i de andra ländernas tidningar/nätupplagor. – Är programmet ungefär lika långt? Är det liknande typ av program?  Är förhållandet mellan barn- och ungdomsprogram kontra vuxenprogram ungefär lika stor?
  • Eleverna jämför bioannonser på Island och andra nordiska länder och t ex annonser för teater.  midi.is.
  • Jämför texten i tecknade serier som ges ut på olika språk, t ex Kalla Anka í  (isländska, danska, svenska och norska versionen) och Tintin.