Massemedier

Mål:

  • At elevene sammenligner hvordan ulike medier fremstiller nyheter/emne.
  • At elevene sammenligner massemedienes tilbud i de respektive land.

  • Hvor mange forskjellige massemedier kan elevene nevne?
  • Hvilke medier er vanlige i hjemmet?

  • Elevene blar igjennom aviser/nettaviser og lager en liste over artikler fra de nordiske land og sorterer dem på en enkel måte.
  • Elevene klipper ut overskrifter og samler informasjon om personer.
  • Elevene sammenligner måten de samme nyhetene blir fremstilt på i de ulike land.
  • Elevene sammenligner tv-guide i hjemlandet med tv-guide fra en nordisk avis: – Er sendetiden lik? Finnes det like tv-program? Tv-programmer for barn og unge er de like/ulike?
  • Elevene sammenligner kinoreklamer fra deres hjemland med et av de nordiske land. Se f.eks. www.midi.is, www.kino.no.
  • Sammenlign tekster i tegneserier som utgis på mange forskjellige språk, f.eks. Donald duck (islandsk, dansk, svensk, norsk) og Tin Tin.