12

Mål:

Kulturformidling, tradisjoner, skikk og bruk.