1

Mål: At elevene lærer seg selv bedre å kjenne. At de blir gjort oppmerksom på hva som er likt/ulikt med jevnaldrende andre steder – i landet og utenlands.

Denne oppgaven gir en mulighet til å velge bestemte deler til å jobbe med i undervisningen, eller arbeide med et større prosjekt over lengre tid. Her kan det nevnes for eksempel kontakt med ungdom i landet og eller kontakt med andre unge i Norden.

NORDPLUS

“Ungdomskultur”