Hjemsted

Mål: Å bli kjent med samfunnets ytre fremtreden og/eller bestemte dele af det.

[expand title=”Opplagte emner (velg en eller flere)” trigclass=”highlight”]

 • Kommunens beliggenhet og hvordan den er.
 • Landskap (og evt. de vigtigste stedsnavnene).
 • Innbyggere (antall, aldersfordeling, opprinnelse).
 • Yrkeslivet.
 • Trafikkforbindelser utenfor og innenfor kommunen.
 • Offentlige institusjoner (museer, sykehus, kirker, idrettsanlegg, busser, skoler, politi osv.)
 • Skoler og utdannelse.
 • Sport og muligheter for sport. (anlegg osv.)
 • Foreningsvirksomhet i kommunen.
 • Fritidsfasiliteter.
 • Særpreg i forhold til resten af landet.
[/expand]

Individuelle oppgaver

Fortell om hvilke steder i kommunen du synes er de vakreste.

 • Ta eller tegn et bilde av det. Lag en kort tekst under bildet.
 • Bruk f.eks Bookr eller Flicker for å vise resultatet.
 • Send linken til klassens wikiside eller til kontaktklassen og få tilsvarende opplysninger tilbake.

Lag en presentasjon af ditt yndlingssted.

Lag en presentasjon av ditt favorittsted

 • Det kan være et sted inne eller ute.
 • Presenter det muntlig, skriftlig, som dikt eller historie
 • Du kan tegne det eller ta et bilde
 • Du kan lage en bildehistorie på Bookr eller Flickr Toys og offentligjøre det på internett.

Gruppeoppgaver

Lag en plakat av byens hovedgate, nærmiljøet til elevene (gate, hjemmet, lekeplassen, skolen), havnen, de viktigste bygningene eller av særpreg i landskapet.

Lag et oversiktsbilde av kommunene, hvor ligger kommunegrensen, hva kjennetegner kommunen?