Arbeid og yrkesbeskrivelser

Mål:

  • At elevene blir kjent med forskjellige yrkesnavn som deres nærmeste har drevet med før og nå.
  • At elevene lærer hva de yrkene innebærer og hvilke krav en må oppfylle for å drive med dem.
  • At elevene vurderer hva deres fremtidsyrke kan bli.

Hvilket arbeid har dine foreldre?

Hvilket arbeid hadde dine besteforeldre?

Hva vil det si å ha disse jobbene? Hva innebærer de?

Hva vil du jobbe med når du blir voksen?

Hvorfor det? Hva slags utdanning krever det yrket?