Sommerjobb

Mål: At elevene kan snakke om unges sommerjobber og klarer å sette dem i sammenheng med annet.

Oppgaver:

 • Har du hatt en sommerjobb?
 • Hvordan var den jobben?
 • Noen plasser i Norden sørger skolemyndighetene for sommerjobber til eldre skoleelever. Hvordan er det hos dere?
 • Hvor mye får dere betalt for å sitte barnevakt, være avisbud og andre småjobb?
 • Hva slags jobber har dine jevnaldrende muligheter for i andre nordiske land?
 • Hva vil du bli?
 • Vet du noe om det yrket? Finn en arbeidsplass og ta et intervju med en som har det yrket.
 • Regner du med å kunne jobbe med det yrket nær ditt hjemsted?
 • Hva er de viktigste yrkene på ditt hjemsted?

Utbytte:

 • En arbeidsgruppe-diskusjon hvor forskjellige grupper finner svar til et eller flere av spørsmålene her ovenfor.
 • Elevene presenterer gruppenes resultat.