Forskningsprosjekt

Mål:

 • At elevene arbeider med et omfangsrikt prosjekt om måten islandske medier handler om Norden under en bestemt periode.
 • At elevene undersøker hva som er mest interessant under de ulike perioder.
 • At elevene får forståelse for hva slags personer er i rampelyset og hvorfor.

Gruppearbeid:

Hver gruppe/enkelt elev kan jobbe med ett bestemt emne eller landsdel/land. Vær kreative og bearbeid informasjonen. Hver gruppe/enkelt elev forteller om sitt område og deler resultatet med de andre.

Gruppene sammenligner sine resultater og redegjør med tall/statistikk hvilke land fikk mest omtale.

Oppgave:

 • Hver gruppe/enkelt elev undersøker hvilke personer og hva slags saker får mest omtale?
 • På hvilken måte eller i hvilket sammenheng snakker man om de forskjellige landene?
 • Elevene blar i magasiner (f.eks. for mote, ungdom, turister, sport) og bøker med intervju og artikler om og av ungdom.
 • Hva slags bilde gir mediene av ungdommer i de respektive land.

Venskapsklasser bytter på å lese de mest leste og populære magasinene. Elevene bytter på egenproduserte magasiner med en venskapsklasse.

Magasiner for ungdom.

 • Hvordan skal de være?
 • Hva skal de handle om?
 • Hvem skal skrive/ge ut et sånt magasin?
 • Elevene lager en skisse til et sånt magasin, med innholdsfortegnelse, overskrifter, bestemme forholdet mellom bilde og tekst.
 • Lag et drømmemagasin, klipp og lim ut bilder og tekst etter elevenes eget ønske. Det beste er hvis elevene skriver, tegner og tar bilder.
 • Lag et magasin for ungdom i Norden, bruk disse idéene. Skriv enten norsk, dansk eller svensk.

Kilder

 • Donald Duck, Tin-Tin, andre tegneseriefigurer, nettet.
 • Aktuelle medier: aviser, nettaviser, magasiner (nordiske), radio/TV
 • Magasin for mote, ungdom, sport, turister osv.