Romanfigurer

Mål:

  • Å vekke elevenes oppmerksomhet på hjemlandet til romanpersonene, hvilket land de stammer fra.
  • Å få elevene til å fortelle om og snakke om bøker og personer de kjenner.
  • Å elevene får høre personene snakke sitt eget språk.

Oppgave:

Elevene ser på bilder av kjente romanfigurer.

Jon Odd og Jon Bjarne

Pippi Langstrømpe

Alfons Åberg

http://www.youtube.com/watch?v=ivVV3lEGCR4

Mumintroll

  • Hva vet elevene om disse personene?
  • Hva er deres hjemland?
  • Hvilke bøker har de lest eller lyttet på?
  • Hvilke bøker liker de best? Hvorfor?
  • Hvilke bøker syns de er skremmende? Hvorfor?

Oppgave:

Elevene forteller en historie og bruker romanfigurer de kjenner godt. De kan og lage et lite skuespill (en sene) fra en av deres favoritthistorie.