Arbete i framtiden

Mål: Att uppmuntra elever till att tänka på framtiden och vad de kan göra för att låta drömamrna gå i uppfyllelse.

  • Vad tänker du göra när du gått ut grundskola eller gymnasium? 
  • Vad skulle du kunna tänka dig att arbeta med i framtiden? 
  • Vad krävs för att få det här arbetet?
  • Känner du till något om det här yrket? Vad då?
  • Gör ett arbetsplatsbesök och intervjua någon som har det här yrket.
  •  Intervjua studievägledaren i den skola som erbjuder utbildning inför det här yrket.
  • Kommer du att ha möjlighet att arbeta inom detta yrke på andra ställen än i Sverige?
  •  Vilka skolämnen är krävs för att du ska kunna studera eller arbeta i andra länder?

Uppgift:

Information samlas ihop och ges ut som en tidning, en film eller på en hemsida i form av artiklar, intervjuer eller filmklipp. 

Arbetsuppgifter delas upp mellan eleverna. Varje grupp har hand om en bestämt uppgift med målet

att presentera landet och att man delar länderna mellan sig (eller landsdelarna).   

Projektets storlek kan variera, det är möjligt att välja en uppgift eller flera.

Använd sidan  Unga människor som är en del av Norden förr och nu