Arbeid i fremtiden

Mål: Å oppfordre elevene til å tenke på fremtiden og hvordan de kan arbeide med å la sine drømmer gå i oppfyllelse.

 • Hva skal du gjøre etter ungdoms- eller vidergåendeskole?
 • Hva kan du tenke deg å gjøre i fremtiden?
 • Hva må du gjøre for å få denne jobben?
 • Kjenner du til den type jobb? Hvordan?
 • Besøk en arbeidsplass og ta et intervju med noen som har den jobben.
 • Ta et intervju med en studieveileder på skolen som tilbyr utdanningen du trenger til denne jobben.
 • Har du mulighet for denne jobben i andre land en Norge?
 • Hvilke fag er det krav om at du må ha for å kunne studere eller arbeide i andre land?

                                                      

Oppdrag:

 • Informasjonen samles og blir utgitt i en avis, på video eller en nettside i form av artikler, intervjuer eller innslag.
 • Oppgavene fordeles mellom elevene. Hver gruppe tar for seg en spesifisert oppgave, en presentasjon av landet og arbeidsfordeling mellom forskjellige land (landsdeler).
 • Oppgavens omfang kan være forskjellig, det blir en mulighet til å velge en eller flere oppgaver