Idrettsbegivenheter

Mål: At elevene forstår hvordan omstendigheter og landskap skaper forskjellige betingelser for  trening av bestemte idrettsgrener.

 • Hva slags idrett, formell eller uformell, forbinder folk med henholdsvis: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyer og Island.
 • Er det noe i landskapet eller i folks levemåte som har skapt spesielle betingelser for trening av bestemte idrettsgrener?
 • Hva er og hvor finner vi:  VasaloppetBisletHolmenkollenIdrætsparkenPartilla-cup,Andrésar-Andarleikar, Dronninglund Cup, Islandsmesterskapet i hestesport, EM i ridning, Golfturnering, osv.?
 • Har noen av elevene i klassen som har deltatt i på en nordisk turnering?
 • Velg en nordisk idrettsmann og fortel om hans/hennes idrettsgren og hva kan du finne ut om hans/hennes karriere?
 • Fikk noen fra de nordiske land gull på OL eller VM? I hvilke sportsgrener?
 • Idrettsbegivenheter i Norden, f.eks. OL, Vasaloppe, VM. Hvor hen og hvornår har disse begivenhetene vært?
 • Elevene kan og prøve å finne ut hvorfor de forskjellige idrettsgrenene er populære i de nordiske land.

http://www.youtube.com/watch?v=ZgociWU9sJ0

Kilder

 • Leksikon
 • Sportsaviser og magasin
 • Årbøker for de forskjellige idrettsgrenene
 • Intervju med utøvere