Reisen

Mål:

  • At eleven samler sin kunnskap om de nordiske land og produserer en skreven tekst.
  • At eleven planlegger en reise til de nordiske land.

Etter å ha arbeidet med reiseutstillingen bør eleven ha gode kunnskaper om de nordiske land.

 

Denne kunnskapen bruker eleven til å skrive en dagbok.

I dagboken skriver eleven hvor han/hun reiste, hva de så og hva de mener om stedet.

Det er en betingelse å nevne minnst to land.

Til denne oppgaven er det en god idé å bruke reisebrosjyrer og postkort til å illustrere dagboken og reisepresentasjonen.

 

 Forbered en reise til andre nordiske land

 Lag en liten ordbok med ord og setninger som du tror vil være nyttige på reisen.

Hva slags informasjon trenger du for å få mest mulig utbytte av besøket.

Dere må lage noen spørsmål på et nordisk språk som verten forstår og sende til dem angående klima, klær, overnatting, mat, lommepenger, forlystelser, utflukter, pris på bussen, pris på kinobillett, burger, pølser, pizza, vann osv.

Det er ideelt å bruke internett til den slags informasjonsformidling.