Mat og innkvartering

Mål: At elevene forstår hvilke forberedelser de må gjøre for at deres gjester føler seg hjemme.

  • Hvor skal gjestene sove?
  • Hva skal gjestene spise og hvor?
  • Hva slags klær ville du anbefale dem å pakke med seg?
  • Hva vil du at gjestene dine skal vite om ditt hjemsted før de ankommer?
  • Hvilket språk skal du bruke når du snakker med dine nordiske gjester?
  • Hvordan hilser du på gjestene og byr dem velkommen, og hvordan sier du adjø?Oppgaver:

  • Lag en plan for to dagers besøk av jevnaldrende fra Norden, både jenter og gutter.
  • Er det forskjell på å ta imot gjester i vinterhalvåret eller i sommerhalvåret?
  • Lag et program og en meny både på islandsk og det nordiske språket.
  • Planlegg utflukter og aftenunderholdning: Hva har dere selv lyst til å gjøre, hva har dere tenkt at gjestene skal gjøre og hva skal de oppleve?